هاست سنتر ، طراح و میزبان قدرتمند وبسایت های شما

پشتیبانی
هاست لینوکس
فضا: 2 گیگابایت
ترافیک: 20 گیگابایت ماهانه
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
سرور:آلمان
4،440،000 ریال
هاست لینوکس
فضا: 5 گیگابایت
ترافیک: 50 گیگابایت ماهانه
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
سرور:آلمان
6،200،000 ريال
هاست لینوکس
فضا: 10 گیگابایت
ترافیک: 100 گیگابایت ماهانه
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
سرور:آلمان
13،250،000 ریال
هاست ویندوز
فضا: 1 گیگابایت
ترافیک: 5 گیگابایت ماهانه
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
سرور: ایران
3،450،000 ريال
هاست ویندوز
فضا: 5 گیگابایت
ترافیک: 10 گیگابایت ماهانه
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
سرور: ایران
6،600،000 ريال
هاست ویندوز
فضا: 20 گیگابایت
ترافیک: 50 گیگابایت ماهانه
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
سرور: ایران
18،600،000 ریال